הוראה מתקנת


הוראה מתקנת
אופיר מימון

טיפול בבעיות למידה על ידי שימוש בשיטות וטכניקות הוראה אישיות, המותאמות לתלמידים.